Ontijzering

De oplossing om definitief ijzer mangaan en kalk uit uw water te halen

Herkent u de volgende problemen? 

Heeft u last van een hoog gehalte aan mangaan in uw water?
Krijgt u roestaanslag op uw gewassen?
Smaakt uw water slecht?

Waarom een ontijzeringssysteem?

  • Definitief ijzer mangaan en kalk uit uw grondwater
  • Verkleuringsproblemen van water worden opgelost
  • Gegarandeerd helder water

Ontijzeringssystemen van Perfect Water: Gratis Montage

Algemeen bekend is dat grondwater vaak ijzer bevat wat voor een zeer hinderlijke rode verkleuring van alle harde materialen in de tuin en tegen de woning zorgt. Ontijzering is dan de enige oplossing om de verkleuringproblemen op te lossen. Perfect Water is importeur van de Kinetico waterbehandelingsapparatuur en ontijzeringssystemen en heeft de expertise en ervaring die u nodig heeft. Een goed ontijzeringssysteem wordt per keer op maat samengesteld om de juiste behandeling te garanderen. U krijgt vooraf garantie van helder water!

Hoe werken ontijzeringssystemen?
Sinds ik het ontijzeringssyteem heb laten aansluiten door Perfect Water is mijn water vrij van ijzer.

Ontijzering: een ontijzerings installatie wordt speciaal ingezet bij bronwater met een te hoog ijzer mangaan- en kalkgehalte. Het is het beste product voor alle soorten bronwater. De werking verschilt van alle klassieke filtermaterialen in die zin dat het kalk ijzer en mangaan verwijdert op basis van ionen uitwisseling. Er mag geen zuurstof bij het bronwater zijn gekomen voor het behandeld wordt. Mocht er toch zuurstof bij het water zijn gekomen dan zal het werken als een klassiek filtermateriaal voor de ontstane roestdeeltjes.

Andere voordelen: pH-waarde heeft geen enkele invloed het is toepasbaar bij een pH van 4 – 9. De uitwisselingscapaciteit oftewel de hoeveelheid kalk en ijzer dat kan worden uitgefilterd is groot. Er is nooit meer dan 100 gram zout per liter hars nodig voor een maximale uitwisselingscapaciteit.

Reiniging en onderhoud: Een ontijzeringsinstallatie heeft een zeer lage reinigings en onderhoudsfrequentie het is aan te bevelen om eens per 2 jaar een onderhoud te laten plegen. Hierbij worden de tanks schoongespoeld en de werking gecontroleerd en indien noodzakelijk opnieuw afgesteld. Zuur heeft geen negatieve invloed op de hars in de tanks en zal daarom worden toegepast om zelfs de meest ernstige vervuiling op de harsen te verwijderen waardoor de unit zijn oorspronkelijke capaciteit terug krijgen.

Gebruik: Ook bij het gebruik van een ontijzeringsinstallatie is het belangrijk dat het volgens de voorschriften toegepast wordt. Met name de doorstroming waarop de machine is berekend dient nooit te worden overschreden. Indien u zich aan de gebruiksvoorwaarden houdt zal het filtermateriaal tot 20 jaar meegaan.

Gehalte aan opgeloste stoffen: (TDS waarde) Het gehalte aan opgeloste stoffen dient ten allen tijde lager te zijn dan 50 mg/l een minimum is niet van toepassing. Ook een lage pH-waarde zal geen negatieve invloed hebben op het filtermateriaal. Daarom kan de hars dus ook met het zwaarste zuur gereinigd worden.

Natrium: Een natrium gehalte in het grondwater heeft geen negatieve gevolgen voor de capaciteit d.w.z. waarden onder de 150mg/l gaan niet ten koste van de capaciteit. Minimale hardheid: De hardheid van het grondwater dient altijd minimaal 2 Dhº te zijn om goed ijzer en mangaan te verwijderen. Over het algemeen zal een ontijzering benodigd zijn bij een gehalte van meer dan 5 Dh.

Zout: Elke ontharder en ontijzering maakt gebruik van regeneratiezout. Het is ten zeerste aan te bevelen om gebruik te maken van Zouttabletten van producent AKZO Nobel wat een naam is binnen Nederland welke iedereen kent en die garant staat voor de hoogste kwaliteit.

Extra informatie ontijzering

Alle zoutproducten voldoen aan de Standard for Chemicals gebruikt voor waterbehandeling; "Natrium Chloride voor regeneratie van ionenwisselaars" de NEN-EN 973 type A.

Alle producten zijn vrij van gluten pathogenen allergenen en bevatten geen micro-organismen en/of sporen van molluska (schaaldieren en/of weekdieren). Alle producten zijn absoluut vrij van residuen van bestrijdingsmiddelen. Al haar activiteiten zijn ondergebracht in een emKMVG-syste (Kwaliteit Milieu Veiligheid en Gezondheid) dat frequent geaudit wordt.

Zouttabletten zijn met bolle kant zodat ze nooit vlak op elkaar kunnen liggen en er te allen tijde een vrije ruimte is waar het water doorheen kan stromen en er zodoende een gelijkmatige oplossing van het zout kan plaatsvinden. Zouttabletten zijn zeer hard en blijven compact tot einde van proces toe. Er zal geen “pap” ontstaan onder in reservoir van wateronthardingsinstallatie.

Zouttabletten bestaan voor 998% uit zuiver NaCl waardoor er zeer weinig tot geen restresidu zal zijn wat weer schadelijk is voor de harskern en tevens zal leiden tot vaker schoonmaken van het reservoir dan noodzakelijk is. De zoutconsumptie is afhankelijk van de kwaliteit van het water.

Wilt u ook profiteren van de voordelen van ontijzering?